خواب های صادقه
خواب بلا رو که دیدم خیلی حالم گرفته شد.گفتم هر جوریه استغاثه ای کنم به خدا و اهلبیت ع-بعد از نماز صبح با همون حالت دلزدگی که داشتم مفاتیح رو باز کردم تا زیارت عاشورا رو بخونم که یک دفعه چشمم به زیارت امام موسی ابن جعفر ع افتاد.متوسل به ایشان شدم .امروز صبح که به محل کارم رفتم اول که یک تیراهن ۶متری از طبقه ششم سقوط کرد و دقیقا کنار پای من در گل فرو رفت.اگر گل نبود حداقل از حرکت بعدی اون منو قطعه قطعه میکرد.این که بخیر گذشت و کمی قلبم ارام گرفت گفتم این یکی از نشانه های تعبیر خوردن دانه های انگور سیاه درخواب دیشب-دیگر انکه ساعتی بعد در حین بالا کشیدن همان تیر سقوط کرده -تیر فوق به واسطه همکاری نکردن یکی از کارگران افاغنه دوباره سقوط کرد و باعث جر و دعوای حسابی من با او و اخراج وی گردید.عصر همین روز نیز قطعه ای دیگر از طبقه سوم سقوط کرد و دقیقا در کنار پای یکی از کارگرانم افتاد-الان ۷ ساله که چنین اتفاقی برام نیفتاده بود -اگر به او اصابت کرده بود الان هم او مرده بود و هم من راهی زندان-به هر حال سه نشان از تعبیر اون خواب به واسطه خوردن دانه های انگور سیاه و انار ترش دیدم که حتم دارم اگر بواسطه توسل به امام موسی کاظم علیه السلام نبود هر سه به هدف مقرر اصابت میکرد و ما را از پای درمی اورد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۸ساعت 22:28  توسط ابراهیم پور |